Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

 

Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

O πολιτιστικός σύλλογος του χωριού μας όπως είχε προαναγγείλει μέσω του προέδρου του στην γενική συνέλευση στις 13/8, συνέχισε την προσπάθεια του, ζητώντας από τον δήμο να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις εργασίες αποπεράτωσης του ημιτελές κτιρίου στην κεντρική πλατεία.

Σήμερα, βρισκόμαστε ένα στάδιο πριν την επανέναρξη των εργασιών, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες μελέτες που θα βοηθήσουν στην αρμονική ενσωμάτωση του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον και την συμμόρφωση του με όλες τις κείμενες διατάξεις που αφορούν χώρους εστίασης.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη από τον δήμο η διαδικασία ανάθεσης του χώρου σε ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει να το λειτουργήσει.

Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.