Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

Σύσταση νέου Δ.Σ τριετίας 2023 - 2026.

Στις 16 Αυγούστου στο κτίριο της πλατείας,  η πρώτη σε ψήφους σύμβουλος συγκάλεσε το πρώτο συμβούλιο των συμμετεχόντων στις αρχαιρεσίες για την σύσταση του νέου Δ.Σ.

Η πρώτη σε ψήφους σύμβουλος άρχισε την συνεδρίαση συγχαίροντας όλους τους συμμετέχοντες τόσο για την εκλογή τους αλλά κυρίως για την απόφαση της ενεργής συμμετοχής τους στις πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις του συλλόγου.

Στην αρχική της τοποθέτηση τεκμηρίωσε του λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θέσεις κλειδιά για την λειτουργία του συλλόγου όπως αυτές του προέδρου και του αντιπροέδρου, για διάφορους λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω, αλλά κυρίως μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών στο κτίριο της πλατείας, δεν πρέπει να αλλάξουν πρόσωπα.

Στην συνέχεια τον λόγο πήραν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη τα οποία τοποθετήθηκαν επί του θέματος και εξέφρασαν τις απόψεις και τις ιδέες τους για τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν ότι μπορούν να «υπηρετήσουν» καλύτερα τους στόχους του συλλόγου αλλά για το επιθυμητό προφίλ των συμβούλων που θα ήθελαν να αναλάβουν τις θέσεις κλειδιά. 

Σχεδόν η απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών συμφώνησαν ότι τουλάχιστον ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου θα πρέπει να είναι άνθρωποι που να έχουν τις γνωριμίες, την εμπειρία, τον χρόνο και την δυνατότητα φυσικής παρουσίας στο χωριό μας τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Η δημιουργία ιδίας άποψης, των προβλημάτων, των εξελίξεων αλλά και η άμεση και προσωπική επαφή με τους εκπροσώπους της κοινότητας και του δήμου είναι στοιχεία που πρέπει να διαθέτουν.

Στην συνέχεια δια ανάτασης της χειρός, ομόφωνα, ορίστηκε η σύσταση του νέου Δ.Σ.
 
Πρόεδρος: Κουζής Γεώργιος του Δημ
Αντιπρόεδρος: Πλακιάς Νικόλαος του Περ
Γραμματέας: Καψογεώργου Αθηνά του Δημ
Ταμίας: Βλάχος Δημήτριος του Παν      
Βοηθός Ταμία: Χυτίρη Κυριακή του Γεωρ
Μέλος: Γιαννόπουλος Νικόλαος του Χρ
Μέλος: Μαλακάκη Κασσιανή του Σπ 
 
Αναπληρωματικά Μέλη  

Πατσιογιάννης Χαράλαμπος του Αθ 
Μάρκου Ιωάννης του Σωτ               

Άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν:

  • ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός μέχρι και την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών της προσθήκης του κτιρίου.
  • ο οικονομικός απολογισμός των εσόδων από τις εκδηλώσεις του Αυγούστου, καθαρά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών, 2453 ευρώ (ανάλυση εσόδων - εξόδων εκδηλώσεων θα συμπεριληφθεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού).
  • υπέυθυνος σύνταξης περιοδικού "Έκφραση" αναλαμβάνει ο υποφαινόμενος, Βλάχος Παν. Δημήτριος με την φιλολογική επιμέλεια να συνεχίζει να επιμελείται η κα Δανιηλίδου Αναστασία.
  • ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του site του συλλόγου αναλαμβάνει το νέο μέλος του Δ.Σ Μαλακάκη Σπ, Κασιανή την οποία συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την εκλογή της.

Στην πρώτη συνέλευση παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη.
           
Καψογεώργου Αθηνά του Δημ          
Γιαννόπουλος Νικόλαος του Χρ       
Μαλακάκη Κασσιανή του Σπ             
Κουζής Γεώργιος του Δημ               
Πλακιάς Νικόλαος του Περ                  
Βλάχος Δημήτριος του Παν             
Μάρκου Ιωάννης του Σωτ          

Απόντες
Χυτίρη Κυριακή του Γεωρ
Πατσιογιάννης Χαράλαμπος του Αθ  

 

Διενέργεια εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και αρχαιρεσιών.

Στις 13 Αυγούστου 2023 διενεργήθηκε εκλογοαπολογιστική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του συλλόγου εξέλεξαν τον κο Βλάχο Ευάγγελο πρόεδρο της συνέλευσης και τις κες Κυριλή Γλυκερία και Μπαχτσετζή Ελένη υπεύθυνες για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού αναγνώστηκε το πλάνο της γενικής συνέλευσης το απερχόμενο Δ.Σ προχώρησε στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης τριετίας.

Τα παρευρισκόμενα μέλη ενέκριναν τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό καθώς και τις εκθέσεις της εξελεγκτικής επιτροπής απαλλάσσοντας τους από κάθε ευθύνη (μέλη Δ.Σ και εξελεγκτική επιτροπή).

Στην συνέχεια συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα της κοινότητας και την λειτουργία / δράσεις του συλλόγου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγινε παρουσίαση των υποψηφίων και τα παρευρισκόμενα μέλη εξέλεξαν, δια ανάτασης της χειρός, τα  μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής των μελών του νέου Δ.Σ.

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση , αποτελούντο από τις Ειρήνη Πατσογιάννη, Παναγιώτα Μάρκου και Βαρβάρα Καψογεώργου., διενήργησε τις εκλογές του συλλόγου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με σκοπό την ανάδειξη: 

 - Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
- Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου

Κατά την ψηφοφορία προσήλθαν και ψήφισαν 82 οικονομικά εντάξει μέλη.

Μετά το πέρας στις ψηφοφορίας, ανοίχθηκε η κάλπη και βρέθηκαν 82 ψηφοδέλτια όσα και τα ψηφίσαντα μέλη.

Κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων ευρέθησαν 82 έγκυρα,0 άκυρα και 0 λευκά .

Οι υποψήφιοι έλαβαν:

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

α/α       Ονοματεπώνυμο                               Ψήφοι
1.          Καψογεώργου Αθηνά του Δημ           61 
2.         Γιαννόπουλος Νικόλαος του Χρ        57
3.         Μαλακάκη Κασσιανή του Σπ              51
4.         Κουζής Γεώργιος του Δημ                43
5.         Πλακιάς Νικόλαος του Περ              42            
6.         Βλάχος Δημήτριος του Παν              42
7.         Χυτίρη Κυριακή του Γεωρ                 39
8.         Πατσιογιάννης Χαράλαμπος του Αθ  29
9.         Μάρκου Ιωάννης του Σωτ                23

Για το διοικητικό συμβούλιο εκλέγονται βάση ψηφοφορίας, τα επτά (7) πρώτα μέλη, ενώ τα υπόλοιπα δυο (2) είναι αναπληρωματικά.

Β.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
α/α       Ονοματεπώνυμο                               Ψήφοι
1.          Παπασπύρου Γεώργιος του Βασ        58
2.         Παπαγεωργίου Γρηγόρης  του Κων    53
3.         Τσιαντής Γρηγόρης του Κων              40

Για την εξελεγκτική επιτροπή  εκλέγονται τρία (3) μέλη.

Μετά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων η εφορευτική επιτροπής συνέταξε το πρακτικό των αρχαιρεσιών και ανέθεσε στον πρώτο σε ψήφους σύμβουλο να ενεργήσει σύμφωνα με το καταστατικό .