Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

Σύσταση νέου Δ.Σ τριετίας 2023 - 2026.

Στις 16 Αυγούστου στο κτίριο της πλατείας,  η πρώτη σε ψήφους σύμβουλος συγκάλεσε το πρώτο συμβούλιο των συμμετεχόντων στις αρχαιρεσίες για την σύσταση του νέου Δ.Σ.

Η πρώτη σε ψήφους σύμβουλος άρχισε την συνεδρίαση συγχαίροντας όλους τους συμμετέχοντες τόσο για την εκλογή τους αλλά κυρίως για την απόφαση της ενεργής συμμετοχής τους στις πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις του συλλόγου.

Στην αρχική της τοποθέτηση τεκμηρίωσε του λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θέσεις κλειδιά για την λειτουργία του συλλόγου όπως αυτές του προέδρου και του αντιπροέδρου, για διάφορους λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω, αλλά κυρίως μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών στο κτίριο της πλατείας, δεν πρέπει να αλλάξουν πρόσωπα.

Στην συνέχεια τον λόγο πήραν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη τα οποία τοποθετήθηκαν επί του θέματος και εξέφρασαν τις απόψεις και τις ιδέες τους για τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν ότι μπορούν να «υπηρετήσουν» καλύτερα τους στόχους του συλλόγου αλλά για το επιθυμητό προφίλ των συμβούλων που θα ήθελαν να αναλάβουν τις θέσεις κλειδιά. 

Σχεδόν η απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών συμφώνησαν ότι τουλάχιστον ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου θα πρέπει να είναι άνθρωποι που να έχουν τις γνωριμίες, την εμπειρία, τον χρόνο και την δυνατότητα φυσικής παρουσίας στο χωριό μας τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Η δημιουργία ιδίας άποψης, των προβλημάτων, των εξελίξεων αλλά και η άμεση και προσωπική επαφή με τους εκπροσώπους της κοινότητας και του δήμου είναι στοιχεία που πρέπει να διαθέτουν.

Στην συνέχεια δια ανάτασης της χειρός, ομόφωνα, ορίστηκε η σύσταση του νέου Δ.Σ.
 
Πρόεδρος: Κουζής Γεώργιος του Δημ
Αντιπρόεδρος: Πλακιάς Νικόλαος του Περ
Γραμματέας: Καψογεώργου Αθηνά του Δημ
Ταμίας: Βλάχος Δημήτριος του Παν      
Βοηθός Ταμία: Χυτίρη Κυριακή του Γεωρ
Μέλος: Γιαννόπουλος Νικόλαος του Χρ
Μέλος: Μαλακάκη Κασσιανή του Σπ 
 
Αναπληρωματικά Μέλη  

Πατσιογιάννης Χαράλαμπος του Αθ 
Μάρκου Ιωάννης του Σωτ               

Άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν:

  • ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός μέχρι και την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών της προσθήκης του κτιρίου.
  • ο οικονομικός απολογισμός των εσόδων από τις εκδηλώσεις του Αυγούστου, καθαρά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών, 2453 ευρώ (ανάλυση εσόδων - εξόδων εκδηλώσεων θα συμπεριληφθεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού).
  • υπέυθυνος σύνταξης περιοδικού "Έκφραση" αναλαμβάνει ο υποφαινόμενος, Βλάχος Παν. Δημήτριος με την φιλολογική επιμέλεια να συνεχίζει να επιμελείται η κα Δανιηλίδου Αναστασία.
  • ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του site του συλλόγου αναλαμβάνει το νέο μέλος του Δ.Σ Μαλακάκη Σπ, Κασιανή την οποία συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την εκλογή της.

Στην πρώτη συνέλευση παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη.
           
Καψογεώργου Αθηνά του Δημ          
Γιαννόπουλος Νικόλαος του Χρ       
Μαλακάκη Κασσιανή του Σπ             
Κουζής Γεώργιος του Δημ               
Πλακιάς Νικόλαος του Περ                  
Βλάχος Δημήτριος του Παν             
Μάρκου Ιωάννης του Σωτ          

Απόντες
Χυτίρη Κυριακή του Γεωρ
Πατσιογιάννης Χαράλαμπος του Αθ