Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

 

Διενέργεια εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και αρχαιρεσιών.

Στις 13 Αυγούστου 2023 διενεργήθηκε εκλογοαπολογιστική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του συλλόγου εξέλεξαν τον κο Βλάχο Ευάγγελο πρόεδρο της συνέλευσης και τις κες Κυριλή Γλυκερία και Μπαχτσετζή Ελένη υπεύθυνες για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού αναγνώστηκε το πλάνο της γενικής συνέλευσης το απερχόμενο Δ.Σ προχώρησε στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό των πεπραγμένων της προηγούμενης τριετίας.

Τα παρευρισκόμενα μέλη ενέκριναν τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό καθώς και τις εκθέσεις της εξελεγκτικής επιτροπής απαλλάσσοντας τους από κάθε ευθύνη (μέλη Δ.Σ και εξελεγκτική επιτροπή).

Στην συνέχεια συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα της κοινότητας και την λειτουργία / δράσεις του συλλόγου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγινε παρουσίαση των υποψηφίων και τα παρευρισκόμενα μέλη εξέλεξαν, δια ανάτασης της χειρός, τα  μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής των μελών του νέου Δ.Σ.

Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση , αποτελούντο από τις Ειρήνη Πατσογιάννη, Παναγιώτα Μάρκου και Βαρβάρα Καψογεώργου., διενήργησε τις εκλογές του συλλόγου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με σκοπό την ανάδειξη: 

 - Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
- Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου

Κατά την ψηφοφορία προσήλθαν και ψήφισαν 82 οικονομικά εντάξει μέλη.

Μετά το πέρας στις ψηφοφορίας, ανοίχθηκε η κάλπη και βρέθηκαν 82 ψηφοδέλτια όσα και τα ψηφίσαντα μέλη.

Κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων ευρέθησαν 82 έγκυρα,0 άκυρα και 0 λευκά .

Οι υποψήφιοι έλαβαν:

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

α/α       Ονοματεπώνυμο                               Ψήφοι
1.          Καψογεώργου Αθηνά του Δημ           61 
2.         Γιαννόπουλος Νικόλαος του Χρ        57
3.         Μαλακάκη Κασσιανή του Σπ              51
4.         Κουζής Γεώργιος του Δημ                43
5.         Πλακιάς Νικόλαος του Περ              42            
6.         Βλάχος Δημήτριος του Παν              42
7.         Χυτίρη Κυριακή του Γεωρ                 39
8.         Πατσιογιάννης Χαράλαμπος του Αθ  29
9.         Μάρκου Ιωάννης του Σωτ                23

Για το διοικητικό συμβούλιο εκλέγονται βάση ψηφοφορίας, τα επτά (7) πρώτα μέλη, ενώ τα υπόλοιπα δυο (2) είναι αναπληρωματικά.

Β.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
α/α       Ονοματεπώνυμο                               Ψήφοι
1.          Παπασπύρου Γεώργιος του Βασ        58
2.         Παπαγεωργίου Γρηγόρης  του Κων    53
3.         Τσιαντής Γρηγόρης του Κων              40

Για την εξελεγκτική επιτροπή  εκλέγονται τρία (3) μέλη.

Μετά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων η εφορευτική επιτροπής συνέταξε το πρακτικό των αρχαιρεσιών και ανέθεσε στον πρώτο σε ψήφους σύμβουλο να ενεργήσει σύμφωνα με το καταστατικό .