Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023

 

Θα ντρέπονταν και η ντροπή η ίδια.


Ο χώρος του σχολείου όπως τoν άφησαν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι τοπικοί άρχοντες μετά την ολοκλήρωση των δημοτικών εκλογών.

Εκλογικό υλικό, καφέδες, αναψυκτικά, ψωμιά και αποφάγια πεταμένα στο πάτωμα.

Κανείς δεν σκέφτηκε (από τους ίδιους του δικαστικούς αλλά και τους εκπροσώπους της κοινότητας και του δήμου), ότι πρέπει να τακτοποιήσουν τον χώρο, να πετάξουν το άχρηστο εκλογικό υλικό, τα αποφάγια τους και τον καφέ που δεν ήπιαν. 'Oτι φεύγοντας πρέπει να αφήσουν το σχολείο στην κατάσταση που το παρέλαβαν.

Να είναι καλά η Αθηνά και η Βαρβάρα που ανέβηκαν για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και ….. καθάρισαν.

το πριν (Αύγουστος 2023)


                                                                         


 μετά τις δημοτικές εκλογές (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023)