Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

Οικονομικός Απολογισμός 2019

Σύλλογος Ασπροπυργιωτών Ευρυτανίας 

«Ο ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».


 
ΕΣΟΔΑ
Από Μεταφορά 2018
2.526,69 €
Μέλη Εσωτερικού
3.967,00 €
Μέλη Εξωτερικού
2.280,17 €
Δήμος Καρπενησίου
499,07 €
Εισπράξεις από Εκδηλώσεις 15η Αυγούστου
(πωλήσεις εδεσμάτων)
1.527,00 €
Σύνολο ΕΣΟΔΩΝ
10.799,93 €

ΕΞΟΔΑ 
Cosmote (Λαογραφικό - Ιατρείο)
264,06 €
ΔΕΗ (Λαογραφικό - Ιατρείο)
277,60 €
Περιοδικό Έκφραση
3.252,62 €
Γιατροί Χωρίς Σύνορα Ελληνικό Τμήμα (ΔΩΡΕΑ)
200,00 €
Αναλώσιμα - Συντήρησης Λαογραφικού Ιατρείου & Κτιρίου Πλατείας.

Επισκευή τραπεζιών πλατείας Γυφτόβρυσης.
Τσιμεντόστρωση δρόμου δίπλα από το Λαογραφικό.
Αντικατάσταση μπαταριών συναγερμού Λαογραφικού.
Γραφική ύλη ιατρείου (χαρτί μελάνια εκτυπωτή).
Αντικατάσταση προβολέων εξωτερικού φωτισμού λαογραφικού και πλατείας Γυφτόβρυσης.
Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων κτιρίου πλατείας.
Μεταφορά τραπεζοκαθίσματων για διευκόλυνση αποπεράτωσης των οικοδομικών εργασιών εντός του κτιρίου της πλατείας.
906,15 €
Τραπεζικά Έξοδα
6,58 €
Αλληλογραφία με Δήμο Καρπενησίου
για την ετήσια επιχορήγηση του συλλόγου.
28,11 €
Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα 2019 Συλλόγου
Δωρεά από
Φ Κυριλλή
Μνημόσυνο Β. Πατσιοκώστα
273,04 €
Εκδηλώσεις 15η Αυγούστου
(Συλλόγου & Λαογραφικού Μουσείου)
2.380,69 €
Σύνολο Εξόδων
7.588,85 €


ΕΣΟΔΑ =        10.799,93 €

ΕΞΟΔΑ = 7.588,85 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ = 3.211,09 €